CV – Maalari ja kuvien tekijä / Painter

Olen koloristi, maalaan sellaisilla väreillä, että sydämestä ottaa. Yhdistän teoksissani abstraktia ja esittävää, realistista ja epärealistista.

I am a colorist, I paint with colours that make your heart tremble. I combine abstract and representational, realistic and unrealistic imagery in my paintings.

Aiheista lähimpänä ovat eläimet ja eläinten asema ihmisen rakentamassa maailmassa, mutta myös musiikki ja vahvat naiset päätyvät usein teosteni keskiöön.

Subject matter closest to my heart are animals and their position in a world structured by humans, but often also music and strong women end up to the focus of my work.

Tyypillisesti maalaan pohjia useamman kerroksen. Tämä on tärkeä ja nautinnollinen vaihe teoksen synnyssä, koska silloin voin varauksetta vain iloitella värien kanssa. Parasta on, kun lopulliseen maalaukseen jää muistumia edellisistä kerroksista, ihan vain vähänkin – ne vaikuttavat oleellisesti lopputulokseen. Pohjia maalatessani en yleensä ole vielä lyönyt aihetta lukkoon ja siksi aihio voi muuttua moneen kertaan. Välillä pohja jää lepäämään pidemmäksikin aikaa ennen kuin taas tartun siihen. Kun näin käy, lopullinen teos syntyy nopeasti, koska ajatus on muhinut tarpeeksi ja siinä vaiheessa tiedän jo mitä haluan.

Typically, I paint the base in several layers. This is an important and enjoyable phase in the process, because then I can just paint with colours without self-imposed restrictions. When traces of the previous layers are visible in the final piece, even if just a little, is just the best thing – because they have an essential effect on the final outcome. When I paint the initial layers, I seldom have a definite idea in my mind and therefore, my idea can change several times. Sometimes the base of a painting rests aside for a long period of time before I start working on it again. When this happens the final piece emerges quite quickly, because then the idea has had time to mature in my mind, and at that phase I already know what I want.

Maalaan, koska taide on minulle tärkeää ja se on tapani olla. Elämä ilman taidetta on köyhää, nilkuttavaa kitkutusta. Värit tuovat minulle paljon iloa ja nautintoa – onnistuneet väriyhdistelmät tuntuvat ihan fyysisesti rintakehässä. Taide kantaa paljon merkityksiä ja vaikka työtä tekee yksin, sen kautta voi olla yhteydessä toisiin ihmisiin.

I paint, because art is important to me, it is my way of being alive. Life without art is poor, limping half-existence. Colours give a lot joy and pleasure to me – a successful colour combination feels physically in my chest. Art carries a lot of meanings, and even if an artist works alone, art is a way of connecting with other people.

Luottamustoimet:
Pirkka-Hämeen Kuvataiteilijat ry, hallituksen puheenjohtaja 2022-

Yksityisnäyttelyt:

2022 Love & Respect, Tampere-talon Talvipuutarha
2022 Muodon kuvia, Terveystalon Fokus, Tampere
2021 Aina mielessä, Pirkanmaan muistiyhdistys, Tampere
2020 Kanssaelämiä, Koilliskeskuksen kirjasto, Tampere
2015 Taidetalli, Kangasala
2011 Pinnallista - tekstiilitaidetta, Kuhmoisten pääkirjasto
1996 Quilts - Hervannan kirjasto, Tampere
1996 Sahalahden museomakasiini

Ryhmä- ja yhteisnäyttelyt:
2022 ”Ihmeitä” Pirkka-Hämeen Kuvataiteilijoiden jurytetty vuosinäyttely, Kulttuuritalo Jaatsi, Sastamala
2022 "Ajassa" Pirkkalan Taideyhdistys, vuosinäyttely, Galleria 2, Pirkkala
2021 Pitkän matkan lyhyet kuvat, Haiharan taidekeskus, Tampere. Sara Hildén -akatemian lopputyönäyttely
2021 Pirkkalan Taideyhdistys, vuosinäyttely, Galleria 2, Pirkkala
2008 The 9th Quilt Nihon Exhibition, Japani
2005 Suomalaista tilkkutaidetta, Soul, Etelä-Korea
2004 European Patchwork Meeting, Sainte-Marie-aux-Mines, Ranska
1996 Nykytilkkutaidetta, kutsunäyttely, Kemin taidemuseo
1994 Quilt Expo IV, Karslruhe, Saksa, josta kiertävä näyttely USA:ssa 1994-95
1993, 1994 Nordisk Quilt Träff
1993, 1995 FinnQuilt Ry:n jäsennäyttelyt

Taideopintoja:
2021-2023 Kuvataiteen aineopinnot, Lapin yliopisto / Tampereen kesäyliopisto
2020, 2022 Serlachius-kuvataideleirit, Mänttä, opettaja Riikka Lenkkeri
2019-2021 Kuvataiteen perusopinnot, Lapin yliopisto / Tampereen kesäyliopisto
2015-2021 Aikuisten kuvataiteen perusopinnot ja syventävät opinnot, Sara Hildén -akatemia, Tre
2013-2017 Taidehistorian perusopinnot ja aineopintoja, Turun avoin yliopisto
2009-2015 Aikuisten käsityöntaiteen perusopinnot ja syventävät opinnot, Ylöjärven työväenopisto ja Valkeakoskiopisto
1989-1990 Taidehistorian opinnot, Trinity College, Dublin

Pohjakoulutus:
1990 FM, Jyväskylän yliopisto (englantilainen ja pohjoismainen filologia, aineenopettajan koulutus)